Om systemet...

Showdown Management Systemet er et privat drevet system, som primært benyttes af Showdownudvalget, i forbindelse med afvikling af nationale stævner. Det er dog muligt for andre, at indgå aftale om brug af systemet.

Systemet har været under udvilkilng i en lang årrække, og er det stadig. Det tager afsæt i den danake måde at afvikle stævner på, men der planlægges en internationnal version, der også understøtter flere stævnetyper og sprog.

Man kan vare tage en stor del af de funktioner, der er relateret med et Showdownstævne. Blandt andet kan nævnes: